Dysleksi, ordblindhed og talblindhed

Som noget helt unikt er Tankefeltterapi et fantastisk redskab mod indlæringsvanskeligheder som dysleksi, ordblindhed, talblindhed eller generelle indlæringsvanskeligheder.
Når man har svært ved at indlære, er en af grundene, at man er omvendt polariseret. Det betyder, at den energi strømning meridianbanerne består af er elektrisk ladet. Inden for tankefeltterapien siger vi, at den er polariseret. Gennem livet udsættes vi for forskellige uheldige oplevelser, som mobning, skilsmisse, dødsfald eller noget helt andet, disse oplevelser påvirker energistrømmen i meridianbanerne, så den bliver omvendt polariseret.
Ved at vende polariseringen, vil man allerede efter første behandling kunne se en bedring.
For at opnå et godt og blivende resultat, kræver det flere behandlinger, hvor man arbejder med de traumer der er forbundet med indlæringsvanskeligheder, og at man øver sig fra gang til gang.