Tankefeltterapi / Traumeforløsende psykoterapi

Tankefeltterapi er en nænsom metode, som kan hjælpe jeres barn til at få harmonien og glæden tilbage i livet.
Tankefeltterapi kan på kort tid behandle de negative oplevelser, der ligger bag barnets mistrivsel, angst, depression, dysleksi, smerter, søvnbesvær eller noget helt andet, så det fysiske eller psykiske ubehag barnet oplever forsvinder.
Læs mere her
Når jeg arbejder med børnene, anvender jeg ofte tegne-banke teknikken, som er en meget nænsom traumeforløsende teknik, der kombinerer tankefeltterapi og kunstterapi. Teknikken er udviklet af Philip Davies og Christine Sutton, til personer, der har svært ved at sætte ord på tanker og følelser.
Jeg starter alle forløb med en opstartssamtale, hvor begge forældre helst skal være til stede. Det gør jeg, for at vi sammen kan kortlægge barnets liv, og finde frem til kernen i problemet. For at opnå et godt resultat er det vigtigt, at I som forældre tager del i jeres barns terapiforløb.
Når forældrene skal beskrive barnets ubehag, viser det sig af og til at det er symptomer, som forældrene kender fra deres egen barndom, som f.eks når et barn tisser i sengen om natten, eller har indlæringsvanskeligheder.