Tankefeltterapi / Traumeforløsende psykoterapi

Gennem livet har du oplevet forskellige ubehagelige situationer, som har sat sig i din krop, som ubalance i meridianbanerne. Denne ubalance er skyld i, at du kan få fysiske eller psykiske problemer som stress, angst, depression, fysisk sygdom, smerter, afhængighed, ordblindhed, fobier, søvnløshed og meget mere.
Ved hjælp af tankefeltterapi kan man genskabe balancen i meridianbanerne. Det gør man med terapeutisk tapping, hvilket vil sige, at terapeuten tapper på de punkter, der er relateret til de følelsesmæssige problematikker som klienten oplever. Imens fokuserer klienten på det ubehag som oplevelsen har skabt i kroppen.
Når der igen er balance i energistrømmen i meridianbanerne, falder kroppen til ro og ubehaget mindskes. Ofte oplever vi, at det helt forsvinder.
Meridianbanerne også kaldet energibanerne har været anvendt i kinesisk medicin til forebyggelse og behandling af forskellige sygdomme gennem de sidste 8000 år.
I dag har man, ved hjælp af moderne teknologi, beskrevet medianbanernes placering i kroppen.
Meridianbanerne er elektrisk ladet. Inden for tankefeltterapien siger vi, at den er polariseret. Gennem livet udsættes vi for forskellige uheldige oplevelser, som mobning, omsorgssvigt, skilsmisse, fyring eller noget helt andet. Disse oplevelser påvirker energistrømmen i meridianbanerne så den bliver omvendt polariseret.
For at afhjælpe den omvendte polarisering kan man blandt andet bruge kravebens vejrtrækningen.
Jeg har lavet en lille video, som guider dig gennem denne helt specielle vejrtrækningsøvelse. Følg linket her og mærk hvad det gør for dig Link…..
Når vi arbejder med tankefeltterapi tager vi udgangspunkt i, at hjernen er delt op i tre forskellige intelligenser - tænkehjernen, følehjernen og kropshjernen.
Mange mennesker befinder sig i tænkehjernen. De forventer, at de med deres tanker kan løse de følelsesmæssige problemstillinger, de oplever i deres hverdag. Men da disse problemstillinger har sat sig i kroppen, er der ikke adgang til dem gennem tænkehjernen.
For at heale ubehaget fra de dårlige oplevelser, skal vi i kontakt med kropshjernen. Det gør vi bedst med en følelsesforløsende teknik som f.eks. tankefeltterapi.